Board Statistics
Totals Averages
Posts: 2,253
Threads: 2,175
Members: 5,443
Posts per day: 3.36
Threads per day: 3.24
Members per day: 8.11
Posts per member: 0.41
Threads per member: 0.4
Replies per thread: 0.04
General
Newest Member: BONIPHACE MWITA MANGA
Members who have posted: 0.28%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Ushairi (322 posts, 289 threads)
Top referrer: Amin shibanda (3 referrals)

Most Popular…
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
SERA YA UTAMADUNI NA LUGHA (4 replies)
KUHUSU KUONA/KUONYA na KUONESHA/KUONYESHA (3 replies)
SHAIRI: ANA TABU ASKARI (2 replies)
SHAIRI: NANI ATAKUWA WAO? (2 replies)
Fasihi Elektroniki: Matokeo ya Maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Fasihi (2 replies)
SHAIRI: NDOTONI (2 replies)
SHAIRI: NAKULAUMU (2 replies)
ISTILAHI ANUWAI NA MAANA ZAKE (2 replies)
SHAIRI: HADITHI (2 replies)
SHAIRI: YAMENIGANDA MAPENZI (2 replies)
SHAIRI: NCHI YA KUDAI na Jovin K. F (2 replies)
SHAIRI: NAACHAJE? (2 replies)
Ogopa sana mtu mkimya (2 replies)
KINYUME CHA MANENO (2 replies)
UNYAMBULISHAJI, UAMBISHAJI NA MNYAMBULIKO (2 replies)
SWALI: Nini maana ya stadi ya kusikiliza? Eleza vipengele vyake (75,117 views)
VITENDAWILI NA MAANA ZAKE (22,480 views)
MFANO WA TAHARIRI (22,197 views)
USANIFISHAJI WA KISWAHILI (21,973 views)
AINA ZA KAMUSI (11,677 views)
TOFAUTI KATI YA TENZI NA MASHAIRI (10,662 views)
VIPENGELE VYA MTAALA (8,266 views)
MBINU ZA KUFUNDISHIA (8,250 views)
SWALI: ELEZA KWA MIFANO KIIMA NA KIARIFU NA VIJENZI VYAKE (7,462 views)
SIFA ZA MTAMBAJI WA FASIHI SIMULIZI (6,799 views)
SWALI: Taja changamoto zinazoikabili fasihi simulizi kutokana na maendeleo ya sasa (6,628 views)
NAHAU NA MAANA ZAKE (6,319 views)
UHUSIANO WA FONETIKI NA FONOLOJIA (6,287 views)
NAHAU ZA KISWAHILI NA MAANA ZAKE [TRANSLATED SWAHILI SAYINGS] (6,074 views)
DHANA YA SILABI, AINA NA MIUNDO YAKE (6,048 views)