Board Statistics
Totals Averages
Posts: 2,136
Threads: 2,065
Members: 1,568
Posts per day: 5.87
Threads per day: 5.67
Members per day: 4.31
Posts per member: 1.36
Threads per member: 1.32
Replies per thread: 0.03
General
Newest Member: axjiibupabdil
Members who have posted: 0.77%
Today's top poster: MwlMaeda (1 posts)
Most popular forum: Ushairi (315 posts, 282 threads)
Top referrer: Ambrocemrosso (1 referrals)

Most Popular…
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
SERA YA UTAMADUNI NA LUGHA (4 replies)
KUHUSU KUONA/KUONYA na KUONESHA/KUONYESHA (3 replies)
SHAIRI: ANA TABU ASKARI (2 replies)
SHAIRI: NANI ATAKUWA WAO? (2 replies)
Fasihi Elektroniki: Matokeo ya Maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Fasihi (2 replies)
SHAIRI: NDOTONI (2 replies)
SHAIRI: NAACHAJE? (2 replies)
UNYAMBULISHAJI, UAMBISHAJI NA MNYAMBULIKO (2 replies)
SHAIRI: YAMENIGANDA MAPENZI (2 replies)
ISTILAHI ANUWAI NA MAANA ZAKE (2 replies)
SHAIRI: HADITHI (2 replies)
Ogopa sana mtu mkimya (2 replies)
SHAIRI: NAKULAUMU (2 replies)
KINYUME CHA MANENO (2 replies)
SHAIRI: NCHI YA KUDAI na Jovin K. F (2 replies)
SWALI: Nini maana ya stadi ya kusikiliza? Eleza vipengele vyake (62,833 views)
MFANO WA TAHARIRI (12,146 views)
USANIFISHAJI WA KISWAHILI (6,520 views)
TOFAUTI KATI YA TENZI NA MASHAIRI (4,702 views)
AINA ZA KAMUSI (4,229 views)
MBINU ZA KUFUNDISHIA (3,186 views)
NAHAU NA MAANA ZAKE (3,113 views)
VIPENGELE VYA MTAALA (2,978 views)
TOFAUTI KATI YA LUGHA YA BINADAMU NA MAWASILIANO YA WANYAMA (2,737 views)
MBINU/NJIA ZA UFUNDISHAJI KISWAHILI KWA WAGENI/LUGHA YA PILI (2,675 views)
SWALI: Taja changamoto zinazoikabili fasihi simulizi kutokana na maendeleo ya sasa (2,495 views)
FOMATI KIDATO CHA PILI (2,009 views)
TUTEGUE KITENDAWLI : NENO MAITI IKO KATIKA NGELI IPI? (1,961 views)
UHUSIANO WA FONETIKI NA FONOLOJIA (1,941 views)
TOFAUTI YA UKUMUSHI NA UVUMISHI (1,809 views)