Board Statistics
Totals Averages
Posts: 2,247
Threads: 2,170
Members: 5,093
Posts per day: 3.95
Threads per day: 3.81
Members per day: 8.95
Posts per member: 0.44
Threads per member: 0.43
Replies per thread: 0.04
General
Newest Member: S2143.0178.2019
Members who have posted: 0.26%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Ushairi (321 posts, 288 threads)
Top referrer: Amin shibanda (3 referrals)

Most Popular…
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
SERA YA UTAMADUNI NA LUGHA (4 replies)
KUHUSU KUONA/KUONYA na KUONESHA/KUONYESHA (3 replies)
SHAIRI: ANA TABU ASKARI (2 replies)
SHAIRI: NANI ATAKUWA WAO? (2 replies)
Fasihi Elektroniki: Matokeo ya Maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Fasihi (2 replies)
SHAIRI: NDOTONI (2 replies)
SHAIRI: NAKULAUMU (2 replies)
ISTILAHI ANUWAI NA MAANA ZAKE (2 replies)
SHAIRI: HADITHI (2 replies)
SHAIRI: YAMENIGANDA MAPENZI (2 replies)
SHAIRI: NCHI YA KUDAI na Jovin K. F (2 replies)
SHAIRI: NAACHAJE? (2 replies)
Ogopa sana mtu mkimya (2 replies)
KINYUME CHA MANENO (2 replies)
UNYAMBULISHAJI, UAMBISHAJI NA MNYAMBULIKO (2 replies)
SWALI: Nini maana ya stadi ya kusikiliza? Eleza vipengele vyake (74,535 views)
MFANO WA TAHARIRI (20,411 views)
USANIFISHAJI WA KISWAHILI (15,200 views)
VITENDAWILI NA MAANA ZAKE (11,568 views)
AINA ZA KAMUSI (9,444 views)
TOFAUTI KATI YA TENZI NA MASHAIRI (7,983 views)
VIPENGELE VYA MTAALA (6,970 views)
MBINU ZA KUFUNDISHIA (6,840 views)
SWALI: ELEZA KWA MIFANO KIIMA NA KIARIFU NA VIJENZI VYAKE (5,536 views)
NAHAU NA MAANA ZAKE (5,400 views)
SWALI: Taja changamoto zinazoikabili fasihi simulizi kutokana na maendeleo ya sasa (5,112 views)
SIFA ZA MTAMBAJI WA FASIHI SIMULIZI (5,001 views)
MBINU/NJIA ZA UFUNDISHAJI KISWAHILI KWA WAGENI/LUGHA YA PILI (4,150 views)
TOFAUTI KATI YA LUGHA YA BINADAMU NA MAWASILIANO YA WANYAMA (4,102 views)
TUTEGUE KITENDAWLI : NENO MAITI IKO KATIKA NGELI IPI? (4,097 views)