MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
JIFUNZE KISWAHILI - Board Statistics

Board Statistics
Totals Averages
Posts: 2,256
Threads: 2,178
Members: 5,481
Posts per day: 2.12
Threads per day: 2.05
Members per day: 5.15
Posts per member: 0.41
Threads per member: 0.4
Replies per thread: 0.04
General
Newest Member: Kundlimatching
Members who have posted: 0.31%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Ushairi (322 posts, 289 threads)
Top referrer: Amin shibanda (3 referrals)

Most Popular…
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
SERA YA UTAMADUNI NA LUGHA (4 replies)
KUHUSU KUONA/KUONYA na KUONESHA/KUONYESHA (3 replies)
SHAIRI: ANA TABU ASKARI (2 replies)
SHAIRI: NANI ATAKUWA WAO? (2 replies)
Fasihi Elektroniki: Matokeo ya Maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Fasihi (2 replies)
SHAIRI: NDOTONI (2 replies)
SHAIRI: NAKULAUMU (2 replies)
ISTILAHI ANUWAI NA MAANA ZAKE (2 replies)
SHAIRI: HADITHI (2 replies)
SHAIRI: YAMENIGANDA MAPENZI (2 replies)
SHAIRI: NCHI YA KUDAI na Jovin K. F (2 replies)
SHAIRI: NAACHAJE? (2 replies)
Ogopa sana mtu mkimya (2 replies)
KINYUME CHA MANENO (2 replies)
UNYAMBULISHAJI, UAMBISHAJI NA MNYAMBULIKO (2 replies)
SWALI: Nini maana ya stadi ya kusikiliza? Eleza vipengele vyake (75,164 views)
VITENDAWILI NA MAANA ZAKE (23,692 views)
USANIFISHAJI WA KISWAHILI (22,887 views)
MFANO WA TAHARIRI (22,662 views)
AINA ZA KAMUSI (12,039 views)
TOFAUTI KATI YA TENZI NA MASHAIRI (10,866 views)
MBINU ZA KUFUNDISHIA (8,592 views)
VIPENGELE VYA MTAALA (8,462 views)
SWALI: ELEZA KWA MIFANO KIIMA NA KIARIFU NA VIJENZI VYAKE (7,690 views)
SIFA ZA MTAMBAJI WA FASIHI SIMULIZI (7,069 views)
SWALI: Taja changamoto zinazoikabili fasihi simulizi kutokana na maendeleo ya sasa (6,845 views)
UHUSIANO WA FONETIKI NA FONOLOJIA (6,684 views)
NAHAU NA MAANA ZAKE (6,480 views)
DHANA YA SILABI, AINA NA MIUNDO YAKE (6,396 views)
NAHAU ZA KISWAHILI NA MAANA ZAKE [TRANSLATED SWAHILI SAYINGS] (6,346 views)