Board Statistics
Totals Averages
Posts: 2,219
Threads: 2,143
Members: 5,134
Posts per day: 4.87
Threads per day: 4.7
Members per day: 11.26
Posts per member: 0.43
Threads per member: 0.42
Replies per thread: 0.04
General
Newest Member: socialwor5
Members who have posted: 0.25%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Ushairi (320 posts, 287 threads)
Top referrer: Ambrocemrosso (1 referrals)

Most Popular…
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
SERA YA UTAMADUNI NA LUGHA (4 replies)
KUHUSU KUONA/KUONYA na KUONESHA/KUONYESHA (3 replies)
SHAIRI: ANA TABU ASKARI (2 replies)
SHAIRI: NANI ATAKUWA WAO? (2 replies)
Fasihi Elektroniki: Matokeo ya Maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Fasihi (2 replies)
SHAIRI: NDOTONI (2 replies)
SHAIRI: NAKULAUMU (2 replies)
ISTILAHI ANUWAI NA MAANA ZAKE (2 replies)
SHAIRI: HADITHI (2 replies)
SHAIRI: YAMENIGANDA MAPENZI (2 replies)
SHAIRI: NCHI YA KUDAI na Jovin K. F (2 replies)
SHAIRI: NAACHAJE? (2 replies)
Ogopa sana mtu mkimya (2 replies)
KINYUME CHA MANENO (2 replies)
UNYAMBULISHAJI, UAMBISHAJI NA MNYAMBULIKO (2 replies)
SWALI: Nini maana ya stadi ya kusikiliza? Eleza vipengele vyake (73,819 views)
MFANO WA TAHARIRI (14,911 views)
USANIFISHAJI WA KISWAHILI (8,847 views)
AINA ZA KAMUSI (6,682 views)
TOFAUTI KATI YA TENZI NA MASHAIRI (6,106 views)
VITENDAWILI NA MAANA ZAKE (5,809 views)
MBINU ZA KUFUNDISHIA (4,986 views)
VIPENGELE VYA MTAALA (4,377 views)
NAHAU NA MAANA ZAKE (4,277 views)
SWALI: Taja changamoto zinazoikabili fasihi simulizi kutokana na maendeleo ya sasa (3,753 views)
MBINU/NJIA ZA UFUNDISHAJI KISWAHILI KWA WAGENI/LUGHA YA PILI (3,391 views)
SWALI: ELEZA KWA MIFANO KIIMA NA KIARIFU NA VIJENZI VYAKE (3,292 views)
TUTEGUE KITENDAWLI : NENO MAITI IKO KATIKA NGELI IPI? (3,240 views)
TOFAUTI KATI YA LUGHA YA BINADAMU NA MAWASILIANO YA WANYAMA (3,167 views)
SIFA ZA MTAMBAJI WA FASIHI SIMULIZI (2,688 views)