Board Statistics
Totals Averages
Posts: 2,002
Threads: 1,941
Members: 375
Posts per day: 8.17
Threads per day: 7.92
Members per day: 1.53
Posts per member: 5.34
Threads per member: 5.18
Replies per thread: 0.03
General
Newest Member: ayurolukae
Members who have posted: 2.4%
Today's top poster: Nobody (0 posts)
Most popular forum: Ushairi (305 posts, 274 threads)
Top referrer: Ambrocemrosso (1 referrals)

Most Popular…
Most Replied To Threads Most Viewed Threads
KUHUSU KUONA/KUONYA na KUONESHA/KUONYESHA (3 replies)
SHAIRI: ANA TABU ASKARI (2 replies)
Fasihi Elektroniki: Matokeo ya Maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Fasihi (2 replies)
SHAIRI: NDOTONI (2 replies)
SHAIRI: NAACHAJE? (2 replies)
UNYAMBULISHAJI, UAMBISHAJI NA MNYAMBULIKO (2 replies)
KINYUME CHA MANENO (2 replies)
SHAIRI: YAMENIGANDA MAPENZI (2 replies)
ISTILAHI ANUWAI NA MAANA ZAKE (2 replies)
SHAIRI: HADITHI (2 replies)
Ogopa sana mtu mkimya (2 replies)
SHAIRI: NAKULAUMU (2 replies)
SHAIRI: NCHI YA KUDAI na Jovin K. F (2 replies)
MTIHANI WA PAMOJA KIDATO CHA NNE 2021 + (MAJIBU) (1 replies)
TOFAUTI YA UKUMUSHI NA UVUMISHI (1 replies)
SWALI: Nini maana ya stadi ya kusikiliza? Eleza vipengele vyake (30,397 views)
TOFAUTI KATI YA TENZI NA MASHAIRI (1,873 views)
MFANO WA TAHARIRI (1,820 views)
TOFAUTI KATI YA LUGHA YA BINADAMU NA MAWASILIANO YA WANYAMA (1,755 views)
AINA ZA KAMUSI (1,244 views)
MBINU ZA KUFUNDISHIA (1,079 views)
NAHAU NA MAANA ZAKE (1,032 views)
USANIFISHAJI WA KISWAHILI (1,005 views)
FOMATI KIDATO CHA PILI (933 views)
MAENDELEO YA FASIHI KATIKA MIFUMO MBALIMBALI (VIDEO) (916 views)
TAALUMA YA ISIMU (868 views)
TOFAUTI YA UKUMUSHI NA UVUMISHI (851 views)
SWALI: Taja changamoto zinazoikabili fasihi simulizi kutokana na maendeleo ya sasa (814 views)
HISTORIA YA WACHAGA (703 views)
Kutoka Ukerewe hadi Iramba: Historia, Maisha na Tabia za Wanyiramba na Wanyisanzu (665 views)