Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DHANA YA MWIKO
#1
Mwiko ni nini:

Mwiko ni dhana inayotumika kurejelea kila kitu ambacho, kulingana na mikataba ya kijamii, imani za kidini au ushirikina tu, huzingatiwa haramu. Kwa hivyo, neno linatokana na "mwiko" wa Polynesia, ambayo inamaanisha "haramu."

Lini mazoezi, tabia au ladha rahisi yanapogongana na maadili ya jadi, maagizo ya kidini au mafundisho ya jamii kubwa ya kisiasa ya jamii, hizi zinaweza kukaguliwa na kuzingatiwa kama mwiko.

Kwa njia hii, miiko inaweza kuainishwa kama tabia, vitendo au maneno yote ambayo yamekatazwa au kupigiwa kura ya turufu na jamii. Kwa maana hii, kuna miiko anuwai kulingana na eneo la shughuli za kibinadamu.

Kwa mfano, kunaweza kuwa miiko ya lugha, ambazo ni zile kulingana na ambayo maneno au misemo fulani, inayodhaniwa kuwa ya sauti ya juu au ladha mbaya, au inayohusiana na mada maridadi, kama kifo, jinsia au uovu, inaweza kuzingatiwa kama mwiko, kulingana na utamaduni.

Kwa hivyo matamshi, ambayo ni misemo ambayo hutumiwa kuchukua nafasi ya maneno au misemo ya mwiko, na ambayo hupunguza au kulainisha maana yake ya asili. A mfano Kawaida ni usemi "kupita kwa maisha bora" kama tasifida ya "kufa." Wachina, kwa upande wao, hata hufikiria majina fulani (ya watawala, koo, matakatifu, nk) kama vitu vya mwiko.

Kwa upande mwingine, na nia za kidini, idadi kubwa ya miiko hufufuliwa, baadhi yao ikimaanisha kulisha, kama nyama ya nguruwe kwa Wayahudi au ng'ombe kwa Wahindu, au katika mambo kama yale yanayomhusu ujinsia: uchumba, ngono kabla ya ndoa, uzazi wa mpango, n.k, inachukuliwa kuwa mwiko.

Tazama pia Ndoa.

Leo, katika jamii zetu tunaishi na idadi kubwa ya miiko, mingine ikitegemea chuki za kijamii tu, wengine katika uhifadhi wa maadili, na wengine badala katika ushirikina.

Mwiko kuelekea utofauti wa kijinsia, kwa mfano, mara nyingi hutegemea tu kukataliwa kwa kitu cha kushangaza, kisichojulikana, na, kwa hivyo, kutishia, ingawa ni maoni yasiyo na msingi.

Taboos pia ni hali ambazo, katika tamaduni moja au nyingine, hupendelea bahati mbaya: kuvunja kioo, kufungua mwavuli ndani ya nyumba, kwenda chini ya ngazi, nk.

Vivyo hivyo, miiko mingine, kama kumeza nyama ya binadamu, inategemea sheria: tunaweza kumuua mnyama kula, lakini sio mtu, kwa sababu tungeingia katika ulaji wa watu na tungefanya uhalifu wa mauaji .

Kwa upande mwingine, anthropolojia inatambua miiko katika watu fulani wa zamani ambao mfumo wao wa imani unategemea maono ya kichawi-kidini ya ulimwengu, kulingana na ambayo kugusa, kuangalia au kutaja vitu fulani, maeneo au watu wa asili takatifu ni sababu za mwiko.

Taboos pia ni hali ambazo, katika tamaduni moja au nyingine, hupendelea bahati mbaya: kuvunja kioo, kufungua mwavuli ndani ya nyumba, kwenda chini ya ngazi, nk.

Vivyo hivyo, miiko mingine, kama kumeza nyama ya binadamu, inategemea sheria: tunaweza kumuua mnyama kula, lakini sio mtu, kwa sababu tungeingia katika ulaji wa watu na tungefanya uhalifu wa mauaji .

Kwa upande mwingine, anthropolojia inatambua miiko katika watu fulani wa zamani ambao mfumo wao wa imani unategemea maono ya kichawi-kidini ya ulimwengu, kulingana na ambayo kugusa, kuangalia au kutaja vitu fulani, maeneo au watu wa asili takatifu ni sababu za mwiko.
Mwl Maeda
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)