Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vidahizo vya Fani ya Ufinyanzinakshi, Mkonge, Mianzi na Vibuyu
#1
Vidahizo vya Fani ya Ufinyanzinakshi, Mkonge, Mianzi na Vibuyu
Aa
ageti ji agate: aina ya mawe magumu ya silika yanayotumika kutengeneza vitu vya kutwangia na kusagia vitu vigumu.
Bb
bombwe (ruwaza) ji pattern: mpangilio wa vitu katika utaratibu maalumu.
bitana ji lining: sehemu laini ya ndani ya vyombo vya ufinyanzinakshi.
bomba ji pipe: taz. bomba: UFUNDI.
buluu ji blue: rangi ya samawati. Dawa ambayo hutumiwa kung’arisha nguo nyeupe zinapofuliwa.
Cc
chenezo ji tapemeasure: chombo cha kupima urefu chenye kutumia vigao vya kumikumi.
chokaamawe ji limestone: aina ya mwamba ambao hutumika kujengea; nao ni kaboni ya kalisi.
Dd
dai ji dye: taz. dai: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
digali ji flue: bomba au mrija wa kupitisha joto, moshi au hewa ya joto.
digavu ji ashtray: kisahani au kijisinia au kijibakuli kwa ajili ya kuwekea majivu ya sigara, kiko, n.k.
dohani ji chimney: taz: dohani: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
Ee
enameli ji enamel: dutu aina ya kioo inayotumika kutengenezea bitana.
Gg
gurudumufinyanzi ji potter’s wheel: gurudumu linalotumika katika kutengeneza umbo la kitu kinachofinyangwa.

gurudumufinyanzi
Il
itale ji granite: mwamba mgumu sana wenye rangi ya kijivu.
Jj
jiwebwimbwi ji feldspar: aina ya jiwe jeupe au la rangi ya kidaka linalochanguka kwa urahisi.
jiwesabuni ji soap stone: aina ya ulanga mzito unaotumika kutengenezea uso wa meza, joko, mapambo, n.k.
Kk
kalibu ji mould: taz. kalibu: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
kaolini ji kaolin: udongo mwororo mweupe unaotumika kutengenezea vikombe, sahani, n.k. Pengine hutumika pia kutengeneza dawa.
kauri ji porcelain: udongo mweupe sana nao hutengenezwa kwa kuchoma mchanganyiko wa kaolin, udongo mfinyanzi, na vitu vingine.
kichubuzi ji abrasive: dutu, kama vile mchanga, inayotumika kung’arisha au kusugulia vitu, kama vile safuria, sahani, n.k.
kidoto ji nest-shaped dish, bowl, plate: sahani au sinia au bakuli inayotengenezwa kwa chane za miyaa, mianzi, minazi, n.k.
kikekameza ji table mat: kipande cha maunzi ya pamba, katani, mkonge, n.k., ambacho juu yake huwekwa chombo kilicho na chakula cha moto.
koleo ji pliers: kifaa cha kushikia, kukatia au kung’olea vitu kama waya, misumari, meno, n.k.
Mm
makaamawe ji coal: taz. makaamawe: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
mfinyanzi ji potter: taz. mfinyanzi: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
mhenzirani ji: aina ya mti ambao ukipindwa hauvunjiki kwa urahisi, na kamba zake hutumika kutengeneza vyombo na samani mbalimbali.
Nn
nachingwea ji: kikapu kidogo cha mianzi chenye pembe nne, aghalabu hutumika kanisani kuwekea sadaka.
Rr
rangi ji colour: taz. rangi: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
Pp
pozolana ji pozzolana: aina ya chokaa inayotumika katika ufinyanzinakshi.
Ss
shondo ji guartz: jiwe gumu jeupe linalong’aa.
Tt
tanuri ji kiln: taz. tanuri: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
tembwe mgomba ji banana fibre: nyuzinyuzi zinazotokana na magome ya mgomba.
tindikali ji flux: dutu inayotumika kusafishia metali.
trei ji tray: taz. trei: KARATASI, MATOFALI NA VIGAE.
Uu
unakisishaji ji reduction: uondoshaji wa oksijeni au elektroni au uongezaji wa hidrojeni katika dutu.
utengenezaji chokaa ji calcination: uchomaji mawe kwa nia ya kutengeneza chokaa.
Ww
wakala ji reducing agent: kitu kinachoondosha oksijeni au kuongeza hidrojeni au elektroni kwenye kitu kingine.
Mwl Maeda
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)