Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vidahizo vya Fani ya Ufundi Viatu
#1
Vidahizo vya Fani ya Ufundi Viatu
Bb
bikariolezi ji wing dividers: bikari itumiwayo na mafundi, k.m., seremala, fundi viatu, n.k., kutengeneza violezo.

bikariolezi
Kk
kichopeko ji shoe horn: kifaa maalum kinachosaidia kuingiza mguu kwenye kiatu wakati wa kukivaa.

kichopeko
kidira ji cutting nipper: Kifaa cha kukata na kung’oa misumari.

kidira
kisuwembe ji rampat edger: kifaa mfano wa wembe ambacho hutumiwa kwa ajili ya kukatia ngozi.

kisuwembe
Mm
maleti mpira ji rubber mallet: nyundo kubwa ambayo kichwa chake ni mpira.

maleti mpira
mwega feleji ji iron rest: pande la chuma ambalo juu yake huwekwa kiatu wakati wa kugongwa misumari.

mwega feleji
Nn
ngoeko ji hook: kifaa cha kukamatia au kutolea ubaowayo kwenye kiatu.

ngoeko
Pp
panchi gezamguu ji wooden hole punch: ubao uliochongwa kulingana na nambari tofauti za miguu ya watu.

panchi gezamguu
panchi mzunguko ji revolving punch: chuma chenye meno ya kutobolea matundu kwenye ngozi.

panchi mzunguko
Rr
riveti ji eyelet: metali zenye vitobo zinazowekwa kwenye vitundu katika viatu, nguo, n.k.

riveti
Mwl Maeda
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)