Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vidahizo vya Fani ya Utengenezaji wa Karatasi, Matofali na Vigae
#1
Vidahizo vya Fani ya Utengenezaji wa Karatasi, Matofali na Vigae
Aa
alumini ji aluminium: metali nyeupe laini na nyepesi ambayo hutumika kutengeneza nyaya za umeme, mabomba na mabati.
alumu ji sulphate: msombo ambao hufanya vitu vihimili moto.
alamu ya alumini ji aluminium sulphate: msombo ambao hutumiwa kutuliza nyuzinyuzi za karatasi na kuongeza ugumu wake.
Bb
bakuli ji trough: chombo mfano wa hori kinachotumiwa kwa kupondea vitu.

bakuli
bapa kv flat: -enye uso uliosawazika.
buluu ji blue: taz. buluu: MIANZI, MKONGE, UFINYANZINAKSHI NA MABUYU.
Cc
chumba cha kukaushia ji drying chamber: sehemu ndani ya jengo yenye joto inayotumika kuwekea vitu vyenye majimaji ili viwe vikavu.
Dd
dai ji dye: kioevu kinachotumika kukipa kitu kingine (kama karatasi, ngozi, nguo, n.k.) rangi.
dai asilia ji natural dye: rangi awali inayopata kitu kabla ya kupata rangi nyingine.
dhibiti ubora kt control quality: kuhakikisha kuwa ubora wa bidhaa unabakia katika kiwango chake au kuwa bora zaidi.
diako ji diacol: kemikali ambayo huzifanya chembechembe za karatasi (grains) zijipange vizuri na zishikane.
dohani ji chimney: bomba maalumu la kutolea moshi nje ya tanuri au jiko.
dutu ji substance: kitu chochote chenye mata.
Ee
eneo la kinu karatasi ji effective area of paper making: mahali au sehemu ambapo mchakato wa kutengeneza karatasi hufanyika.
[Image: p32.gif]dohani
fueli ji fuel: dutu yoyote inayochomwa kuwa chanzo cha joto au nguvu, k.m., makaamawe au petroli.
funjo ji papyrus: mmea wenye majani yanayofanana na nyasi ambao huota kwenye sehemu za majimaji na hutumika kutengeneza karatasi.
fyatua kt mould: tengeneza tofali kwa kutumia kibao maalum.
Gg
gome ji bark sehemu ngumu ya nje ya mti, au pengine huitwa gamba.
Kk
kalibu ji mould: kifaa kinachoyapatia umbo maunzi yanayomiminwa ndani yake.
kalibu karatasi ji paper mould: mashine au kifaa cha kuweka tetefya ya karatasi ili ipate umbo maalum.
kamua kt press: minya kitu ili kutoa maji, k.m., kukamua karatasi rojorojo.
kapi ji pulley: kifaa duara chenye mfuo kukizunguka.
kapi bapa ji flat pulley: roda isiyo na nafuo mbinuko.
kemikali ji chemical: dutu inayotumika au kutengenezwa katika kemia.
kiawiza maji ji water discharger: sehemu ya kutolea maji nje.
kiawizi ji discharger: sehemu ya kutoka kitu nje, k.m., dohani.
kigae ji tile: kipande cha udongo kilichotengenezwa kutokana na udongo wa mfinyanzi na baadaye kuchomwa. Hutumiwa kuezekea nyumba.
kihero ji vat: chombo cha kuwekea tetefya ya karatasi ili baadaye ikaushwe na kuwekwa katika umbo linalotakiwa.
kipashio ji beltlace: kipande cha chuma kinachotumiwa kuunganisha ukanda.
kishikio ji anchor: kitu kinachotumiwa kushikilia kitu kilichotundikwa.
kitambaatenga ji felt: kipande cha nguo ambacho huwekwa tetefya ya karatasi wakati wa kukausha.
kivutio ji driver: kifaa kinachotumiwa kutoa kitu kingine, k.m., roda, bisibisi.
kivuvio ji hopper: kifaa ambacho hupuliza hewa ya kukaushia kitu au vitu haraka.
kiwanda ji factory: mahali ambapo vitu hutengenezwa, k.m. kiwanda cha karatasi, nguo.
kiwinga ji repellant: kitu kinachozuia kupenya kwa maji au kioevu kingine.
kiwinga maji ji water repellant: dawa ambayo hutumiwa kuzuia karatasi isinyonye maji au wino.
kuru ji roller: magurudumu yenye uwezo wa kusafirisha vitu yakirivingika.
Mm
mafutakaukia ji drying oil: mafuta ambayo ni rahisi kukauka. Hutumika kwenye wino wa kupigia chapa na rangi za mafuta.
makaamawe ji coal: madini meusi yanayotumika kama fueli.
malighafi ji raw material: vitu vitumiwavyo, aghalabu viwandani, kutengenezea bidhaa.
mashine ya kukamulia ji hydraulic press: mtambo wa kukamulia karatasi kutoa maji.
maunzi ji material: taz. maunzi: USINDIKAJI MAFUTA, MATUNDA NA UTENGENEZAJI SABUNI.
mchakato ji process: mlolongo mzima wa kufanya au kutengeneza kitu au vitu.
mfereji ji chanuel: mtaro au njia ambamo maji au vioevu vingine hupita.
mfinyanzi ji porter: mtu anayetengeneza vitu vya udongo.
mkanda ji belt: kipande kirefu cha nguo, ngozi au mpara kinachozungushwa katika oda.
mumiani ji formalydehyde: kemikali ambayo hutumika kama mputio wa kuhifadhia karatasi zisioze.
Pp
pararisha kt bleach: kufanya rangi ya kitu ififie, k.m., rangi ya nguo.
poda pararishi ji bleaching powder: ungaunga unaotumiwa kufifisha rangi ya kitu, aghalabu, nguo.
pondeo ji beater: mashine ya kumeng’enyea au kulainisha malighafi ya karatasi. Pia tetefya.
Rr
rangi ji colour: kemikali inayotiwa katika vitu vionekane tofauti na vilivyokuwa awali.
roda ji pulley: taz. kapi
rozini ji rozine: dawa inayozuia karatasi zisinyonye maji na kupunguza uzito.
Ss
sampuli ji sample: mfano halisi wa kitu.
Tt
tanuri ji kiln: jengo ambamo matofali au vigae huchomwa.
tetefi ji pulp: kitu laini kama ujiuji. Nayo tetefi ni malighali ya karatasi inayopondwapondwa na kuchanganywa na maji.
tofali ji block: bonge linalotengenezwa kwa kuchanganya saruji, mchanga na maji.
trei ji tray: chombo bapa cha kubebea vitu chenye kingo zilizoinuliwa.

trei
trei ya mali ghafi ji feeding tray: chombo bapa cha kuwekea malighafi iliyo tayari kuongezwa kwenye mashine.
Uu
umeme ji electricity: nishati inayoweza kubadilishwa kuwa nuru au joto.
Vv
vali ji valve: kifaa kinachomhusu uingiaji na utokaji wa vioevu na gesi kuelekea upande mmoja tu.
Mwl Maeda
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)